Mer än bara turistort
Vaxholm utanför Stockholm är mest känt för sin vackra skärgård och de trevliga Waxholmsbåtarna. Men staden lever även vintertid. Gerd Johansson på Vaxholms stad är en av dem som ser till att de boende i Vaxholms kommun har fungerande service året runt.
Vaxholm är en av de kommuner i Sverige som växer allra fortast.
- Det är väldigt många människor som vill flytta hit, säger kommunchef Gerd Johansson som jobbar för Vaxholms stad.
Allt det som en stad ska göra för sina medborgare tar Vaxholms stad hand om. De tekniska delarna har man lagt ut på entreprenad så de största direkta uppgifterna rör skola och omsorg.
- Utifrån sett är Vaxholm mest känt som turistort. Staden har ett starkt varumärke, inte minst tack vare Waxholmsbåtarna. Men de 10 600 personer som är skrivna här i Vaxholms kommun, de behöver service året runt, säger Gerd.

Att Vaxholm har blivit en så populär kommun tror Gerd Johansson har att göra med de satsningar som Vaxholms stad gör.
- Vi satsar mycket på nya bostadsområden vilket gör kommunen attraktiv för barnfamiljer, säger Gerd.
Till Vaxholms kommun hör även öar som Resarö och Rindö. Resarö tillhör de delar av kommunen som förtätas kontinuerligt. I takt med att omvandlingar från fritidsboende till året runt boende blir allt vanligare växer behovet av service och bostäder.

Vaxholms stads stora utmaning för den närmaste framtiden är belägen på Rindö.
- Vi har planer på att omvandla regementet på Rindö till uppemot femhundra lägenheter. I och med att boendemöjligheterna ökar vill vi även satsa på andra verksamheter så att det blir möjligt för de boende att sysselsätta sig på ön, säger Gerd.

Vaxholms stad

Bransch:
Kommun

Telefon: 08-541 709 03


Email:
gerd.johansson@vaxholm.se

Hemsida:
www.vaxholm.se

Adress:
Vaxholms stad
Eriksövägen 27
18583 Vaxholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN